Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)


clip_image002Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest to system elektroniczny udostępniony dla klientów ZUS. Umożliwia on komornikom sądowym uzyskiwanie informacji drogą elektroniczną m.in. o płatniku składek ubezpieczeniowych oraz świadczeniach emerytalno-rentowych pobieranych przez dłużnika.