OGNIVO


clip_image002System OGNIVO – automatyczne zapytania o rachunki bankowe dłużników

System Ognivo jest rozwiązaniem informatycznym udostępnionym przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., które umożliwia komornikom sądowym komunikację elektroniczną z około 30 bankami komercyjnymi i 130 bankami spółdzielczymi w celu poszukiwania rachunków bankowych dłużników przeciwko którym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Za pośrednictwem tego systemu, bank do którego komornik sądowy skierował zapytanie, automatycznie odpowiada czy prowadzi rachunek bankowy dla dłużnika. Rozwiązanie to eliminuje koszty wysyłanej tradycyjnie korespondencji pocztowej oraz znacząco skraca czas poszukiwania majątku dłużnika.