Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)


                               clip_image002

                           Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU)

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest to postępowanie sądowe, które odbywa się całkowicie elektronicznie przez „e-sąd” (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie). Umożliwia ono szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi, który nie kwestionuje roszczenia pieniężnego oraz złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do wybranego komornika sądowego.