Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW)


Elektroniczne Księgi Wieczyste – EKW

System EKW jest jedynym prawnie obowiązującym źródłem informacji o treści ksiąg wieczystych prowadzonych przez sądy powszechne. Umożliwia on komornikom sądowym wyszukiwanie drogą elektroniczną informacji dotyczących majątku dłużnika w postaci nieruchomości będących jego własnością oraz posiadanego przez niego prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości.