Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)


Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPiK

System ten umożliwia kancelarii komornika uzyskiwanie informacji dotyczących majątku dłużnika w postaci pojazdów mechanicznych stanowiących jego własność lub współwłasność.